کاهنده چربی خون

 • Biotor

  بایوتور®

  آتورواستاتین: افزايش سطح كلسترول خونافزايش سطح تري گليسريد خونافزايش سطح ليپوپروتئين­هاي خون

 • Fenobiox new

  فنوبایوکس®

  فنوفیبرات: در كاهش كلسترول، تري گليسريد و آپوليپوپروتئين B

 • Zetrobiol

  زتروبایول®

  ازتیمایب: زتروبایول به صورت تنها، بعنوان پایین آورنده کلسترول تام،  LDL-Cو Apo B  کاربرد دارد. همچنین در درمان کمکی به همراه مهارکننده­های آنزيم HMG-CoA در بیماران با سطح کلسترول بالا استفاده می­شود

کپی رایت © 2024 کلیه حقوق برای باختر بیوشیمی محفوظ می باشد.