قلبی-عروقی

 • Sentobiox 62.5 & 125

  سنتوبايوكس®

  بوسنتان: در بهبود توانایی فعالیت و کاهش سرعت پیشرفت بیماری پرفشاری شریان ریوی و درمان زخم دیجیتال اسکلروز سیستمیک پیشرونده به کار می رود سنتوبايوكس در پرفشاری خون و پرفشاری خون شریان ریوی ترمبوآمبولیک مزمن نیز به کار می رود

 • Bioroz 10 - 3DBox

  بایورز 20®

  برای درمان هایپرلیپیدمیا که شامل: primary hypercholesterolaemia ، mixed dyslipidaemia ،و hypertriglyceridaemia کاربرد دارد.

 • Bioroz 10 - 3DBox

  بایورز 10®

  برای درمان هایپرلیپیدمیا که شامل: primary hypercholesterolaemia ، mixed dyslipidaemia ،و hypertriglyceridaemia کاربرد دارد.

 • Biolozax h

  بایولوزاکس-اچ®

  لوزارتان/هیدروکلروتیازید: درمان افزايش فشار خون، كاهش حمله ­هاي قلبي در بيماران با سابقه فشار خون و هايپرتروفي بطن چپ

 • Biotor plus

  بایوتور پلاس®

  آتورواستاتین/ آملودیپین: بایوتورپلاس شامل دو داروي آملوديپين (داروي ضد فشار خون و ضدآنژين) و آتورواستاتين (داروي كاهنده كلسترول) مي­باشد كه در بيماراني كه تحت درمان همزمان با اين دو دارو مي­باشند مورد مصرف دارد.

 • Biosugrel

  بایوسوگرل®

  پراسوگرل: كاهش حوادث قلبي- عروقي در بيماران با آنژين ناپايدار

کپی رایت © 2024 کلیه حقوق برای باختر بیوشیمی محفوظ می باشد.