بازشگت به صفحه اصلی
شرکت باختر بیو شیمی

شرکت باختر بیوشیمی در راستای افزایش رضایت مندی مشتریان و مصرف کنندگان و به منظور تامین هر چه سریعتر سلامت افراد جامعه، بر خود فرض می داند، با آگاهی از نظرات شما در ارتباط با میزان برآورده سازی خواسته های جامعه پزشکی و بیمارن، در جهت انجام هر چه بهتر فعالیت ها، گام برداشته و نسبت به رفع کاستی های خود اهتمام ورزد. پیشاپیش از وقتیکه صرف این پرسشنامه می نمائید، سپاسگزاریم.

ثبت نظر برای محصول


تاثیرات درمانی دارو
زیبایی و استحکام بسته بندی محصول
سهولت استفاده
قیمت مناسب
توزیع مناسب