محصولات

 • Biovirapine

  بایوویراپین®

  نویراپین: به همراه ساير داروهاي ضد رتروويروس در درمان HIV-1

 • Biotor

  بایوتور®

  آتورواستاتین: افزايش سطح كلسترول خونافزايش سطح تري گليسريد خونافزايش سطح ليپوپروتئين­هاي خون

 • Fenobiox new

  فنوبایوکس®

  فنوفیبرات: در كاهش كلسترول، تري گليسريد و آپوليپوپروتئين B

 • Zetrobiol

  زتروبایول®

  ازتیمایب: زتروبایول به صورت تنها، بعنوان پایین آورنده کلسترول تام،  LDL-Cو Apo B  کاربرد دارد. همچنین در درمان کمکی به همراه مهارکننده­های آنزيم HMG-CoA در بیماران با سطح کلسترول بالا استفاده می­شود

 • Metforbiox 1000

  متفوربایوکس®

  متفورمین: در بيماران ديابتي نوع 2

 • Celebiox

  سلبایوکس®

  سلکوکسیب: علائم استئوآرتريت، روماتوئيد آرتريت و اسپوندیلیت انکیلوزان و درمان دیسمنوره اولیه و درد حاد

 • Biomadol 50 , 100

  بایومادل®

  ترامادل: دردهاي متوسط تا متوسط شديد

 • Biolenol 500

  بایولنول®

  استامینوفن: بايولنول براي تسكين دردهايي مانند سردرد، دردهاي عضلاني، كمر درد، دردهاي خفيف آرتريت، سرماخوردگي، دندان درد، كرامپ­هاي دوره قاعدگي و همچنين براي كاهش تب به كار مي‌رود.

کپی رایت © 2023 کلیه حقوق برای باختر بیوشیمی محفوظ می باشد.